Kontakt

Privatna stomatološka ordinacija
Dubravka Klanac
doktor stomatologije

Adresa:
Zagreb, Zvonigradska 34

Telefoni:
+385(1)3010123
+385(91)5139844

E-pošta:
ordinacija@ordinacija-klanac.hr

Radno vrijeme:
ponedjeljak, četvrtak
14-20
utorak, srijeda, petak
8-14
i po dogovoru

CJENIK STOMATOLOŠKIH USLUGA

PREGLED (prvi, kontrolni) besplatno
Ispitivanje vitaliteta zuba (jednog ili više) 60,00 kn
Poliranje zubi 70,00 kn
Kiretaža džepa (po zubu) 30,00 kn
ČZK (čiščenje kamenca+kiretaža džepova+poliranje) 250,00 kn
Pjeskarenje zubi 250,00 kn
Tretman zubnih džepova - po zubu 50,00 kn
Anestezija lokalna 50,00 kn
Anestezija provodna 75,00 kn
Desenzibilizacija zuba 30,00 kn
ISPUNI
Estetski ispun (bijeli) 300,00 kn
Estetski ispun zubnog vrata 150,00 kn
Kompozitna nadogradnja zuba 370,00 kn
Ispun-stakleno ionomerni 150,00 kn
LIJEČENJE UPALE ZUBNE PULPE
Trepanacija zuba 120,00 kn
Ekstirpacija pulpe (vitalna ili mortalna)-po kanalu 100,00 kn
Stavljanje medikamentnog uloška-po kanalu 50,00 kn
Instrumentacija kanala –po kanalu 170,00 kn
Punjenje kanala-po kanalu 150,00 kn
Odstranjivanje starog punjenja-po kanalu 230,00 kn
Odstranjivanje starog punjenja-po kanalu 230,00 kn
Odstranjivanje stranog tijela iz kanala 230,00 kn
PEDODONCIJA
Topikalna fluoridacija 50,00 kn
Pečačenje fisura na trajnom zubu 100,00 kn
Pečačenje fisura na mliječnom zubu 50,00 kn
Ispun na mliječnom zubu 90,00 kn
Trepanacija mliječnog zuba 50,00 kn
Devitalizacija mliječnog zuba 70,00 kn
Vadenje mliječnog zuba 50,00 kn
EKSTRAKCIJE ZUBI
Vađenje zuba 200,00 kn
Vađenje zuba sa separacijom korijena 300,00 kn
Žičano-kompozitni splint po zubu 150,00 kn
Incizija apscesa 100,00 kn
Cirkumcizija 150,00 kn
PROTETSKI RADOVI
Keramička krunica 1400,00 kn
Bezmetalna keramička krunuca Empress,Emax 2000,00 kn
Bezmetalna keramička krunica Zircon 2400,00 kn
FRC kompozitna nadogradnja – po kanalu 300,00 kn
Estetska ljuskica (Veneer) 2000,00 kn
Totalna akrilatna proteza (gornja ili donja) 3500,00 kn
Djelomična akrilatna proteza 4000,00 kn
Djelomična lijevana metalna proteza (gornja ili donja) 3800,00 kn
Reparatura loma proteze - mala 150,00 kn
Reparatura loma proteze-tehničar 250,00 kn
Podlaganje proteze 350,00 kn
Ugradnja zuba ili kvačice u protezu –po komadua 200,00 kn
Zglobna veza- po komadu 250,00 kn
Nagrizna udlaga 800,00 kn
Udlaga za izbjeljivanje 400,00 kn
OSTALO
Implantat sa abatmentom ( bez krunice) 6500,00 kn
Izbjeljivanje svih zuba sa udlagom ( kod kuće) 1500,00 kn
Izbjeljivanje svih zuba u ordinaciji 2000,00 kn
Izbjeljivanje avitalnog zuba 300,00 kn
Izbjeljivanje zuba Xwhite trakicama 420,00 kn
Zubni nakit *skyce* 200,00 kn

U Zagrebu, 2018. Cijene su izražene u kunama. Oslobođeno plaćanja PDV-a sukladno čl.11.,st.1.,t.3 Zakona o PDV-u
Načini plaćanja: gotovina